Використання нестероїдних протизапальних засобів в ортопедії та травматології: вибір препаратів з оптимальним співвідношенням ефективності й безпеки

Наприкінці грудня на базі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (м. Київ) відбулася щорічна науково-практична конференція «Впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я», що зібрала провідних вітчизняних фахівців у галузі ортопедії та травматології і практикуючих лікарів цієї спеціальності.

Багато уваги було приділено лікуванню запальних і дегенеративних захворювань суглобів та травм з акцентом на питаннях ефективності й безпеки нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП).

Загальний погляд на проблему ефективності й безпеки НПЗП представив членкореспондент НАМН і НАН України, завідувач кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології Націо нального медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Іван Сергійович Чекман.

– НПЗП складають велику фармакологічну групу, до якої входять понад 70 різних за хіміч ною будовою лікарських засобів, яких об’єднують властивості чинити переважно протизапальну, аналгезуючу, жарознижуючу та антиагрегантну дію. Запропоновано кілька класифікацій НПЗП: за хімічною структурою, за кодом АТС тощо, але найбільш популярною та важливою з практичної точки зору є класифікація за впливом на різні ізоформи циклооксигенази (ЦОГ).

Згідно з цією класифікацією НПЗП поділяють на такі: – селективні інгібітори ЦОГ1 (низькі дози ацетилсаліцилової кислоти); – неселективні інгібітори ЦОГ (диклофенак, ібупрофен, піроксикам, індометацин та ін.); – селективні інгібітори ЦОГ2 (мелоксикам, німесулід); – високоселективні (специфічні) інгібітори ЦОГ2 (целекоксиб, рофекоксиб, парекоксиб).

Основні фармакологічні ефекти НПЗП (протизапальна, аналгезуюча, жарознижуюча дія) реалізуються за рахунок пригнічення ЦОГ2, тоді як із блокуванням ЦОГ1 пов’язують розвиток побічних ефектів, переважно із боку шлунковокишкового тракту (диспептичних розладів, ерозій і виразок шлунка та дванадцатипалої кишки, кровотечі й перфорації), які найбільш характерні для неселективних інгібіторів ЦОГ.

Також до побічних ефектів НПЗП відносять нефро, гепато, гемато, хондротоксичність. Лідируючі позиції в рекомендаціях з лікування болю та артриту/артрозу Американської асоціації болю (APS, 2002), Американської колегії ревматологів (ACR, 2000) та Евро пейської протиревматичної ліги (EULAR, 2009) займають селективні інгібітори ЦОГ2 – мелоксикам, німесулід. В Укра їні ТОП20 препаратів, що призначають за наявності артрозів (М15М19 за МКХ10), очолює саме оригінальний препарат мелоксикаму – Моваліс.

За хімічною структурою мелоксикам є похідним енолікової кислоти, за фармакодинамікою – НПЗП із вираженою протизапальною активністю. З 1995 р. він зареєстрований у 102 країнах світу, з 1996 р. – в Україні. Основними показаннями для застосування препарату Моваліс є симптоми ревматоїдного артриту, анкілозуючого спондиліту, больовий синдром за наявності остеоартрозу.

Препарат можна використовувати в різних клінічних ситуаціях завдяки тому, що він має дві лікарські форми: таблетки та розчин для ін’єкцій. Ефективність і безпечність мелоксикаму доведені з дотриманням сучасних вимог доказової медицини в понад 230 клінічних контрольованих дослідженнях тривалістю до 1,5 року. Результати цих досліджень підкріплені багаторічним досвідом використання в реальній клінічній практиці. Як приклад, на рисунку 1 зображена ефективність ін’єкційної форми препарату Моваліс за різноманітних захворювань опорнорухового апарата за шкалою ВАШ (Г.В. Гайко та ін., 2003) – остеохондрозу хребта, коксартрозу, гонартрозу, хвороби Бехтєрєва, адгезивного капсуліту, періартрозу суглобів стопи й променевозап’ясткового суглоба (рис. 1).

 

Доведено, що мелоксикам у дозах 7,5 і 15 мг/добу співставний щодо протизапальної та знеболювальної активності з ретардною формою диклофенаку 100 мг/добу і піроксикамом 20 мг/добу. Проте важливою перевагою мелоксикаму над традиційними неселективними НПЗП є більш низька частота побічних ефектів, перш за все гастроінтестинальних. Так, у дослідженні MELISSA було показано, що частота небажаних явищ загалом та гастроінтестинальних розладів зокрема достовірно менша у разі лікування мелоксикамом порівняно з диклофенаком.

 

Переваги мелоксикаму над піроксикамом щодо профілю безпеки були продемонстровані в дослідженні SELECT. Цікаво, що частота небажаних явищ із боку серцевосудинної системи (а саме вони є слабким міс цем профілю безпеки класу коксибів – високоселективних інгібіторів ЦОГ2) під час використання мелоксикаму в до слідженнях MELISSA й SELECT була не вищою, ніж у разі прийому традиційних НПЗП (диклофенаку, піроксикаму). Оскільки питання кардіоваскулярної безпеки гостро стоїть для специфічних інгібіторів ЦОГ2, це було детально вивчено й для селективних ЦОГ2, зокрема для мелоксикаму. Був проведений об’єднаний аналіз 35 досліджень із вивчення мелоксикаму тривалістю не менше 3 тижнів із загальною кількіс тю пацієнтів 27 039 (35% у віці ≥65 років), із них мелоксикам отримували 15 071 хворий, препарат порівняння (диклофенак, напроксен або піроксикам) – 11 078 пацієнтів, плацебо – 736 учасників (G. Singh, G. Triadafilopoulos, 2001).

Результати цього аналізу підтвердили, що Моваліс не підвищує ризик розвитку інфаркту міокарда, серцевої недостатності, набряків та артеріальної гіпертензії порівняно з іншими НПЗП (рис. 2). Завдяки високому рівню кардіоваскулярної безпеки Моваліс можна використовувати також в осіб похилого віку із супутньою серцевосудинною патологією. Як і очікувалося, частота гастроінтестинальних небажаних явищ у цьому аналізі була значно нижчою під час використання мелоксикаму, ніж диклофенаку, піроксикаму й напроксену (рис. 3).

 

Препарат Моваліс зручний у використанні й добре переноситься пацієнтами. Завдяки особливостям фармакокінетики (високій біодоступності, періоду напіввиведення близько 20 год) знеболювальний ефект під час прийому мелоксикаму розвивається дуже швидко (приблизно через 3050 хв і довго триває). Препарат слід приймати лише 1 раз на добу, що забезпечує кращий комплаєнс.

Щодо переносимості, то на більш низькій частоті гастроінтестинальних побічних ефектів переваги Мовалісу порівняно з традиційними НПЗП не закінчуються. Доведено, що мелоксикам краще переноситься у разі внутрішньом’язового введення, аніж диклофенак чи піроксикам. В експериментальних дослідженнях було показа но, що після введення диклофенаку або піроксикаму в м’язі виникала зона некрозу, тоді як після введення мелоксикаму такого не відбувалося (P. Stei et al., 1996).

Клінічне дослідження з внутрішньом’язовим введенням також показало кращу переносимість мелоксикаму порівняно з піроксикамом (P. Ghozlan et al., 1996). Так, у групі піроксикаму підвищував ся рівень креатинфосфокінази, тоді як у групі мелоксикаму він був стабільний. До того ж у групі мелоксикаму зареєстровано менше випадків почервоніння шкіри в місці ін’єкції та кращий загальний показник місцевої переносимості.

Слід зазначити, що більшість НПЗП добре проникають у синовіальну рідину і можуть мати негативний вплив на морфо логію та фізіологію хряща. Так, у клінічних дослідженнях встановлено, що деякі неселективні НПЗП погіршують перебіг остеоартрозу за тривалого застосування. Ацетилсаліцилова кислота, індометацин та фенілбутазон пригнічують синтез глікозаміногліканів, що є структурними елементами хрящової ткани ни.

Моваліс не має хондротоксичності, що є ще однією перевагою цього препарату в ортопедотравматологічній практиці. За даними Державного фармакологічного центру МОЗ України (О.П. Вікторов, 2006), співвідношення частоти побічних явищ у разі застосування оригінальних та генеричних лікарських засобів становить 1:7, отже, використання оригінальних препаратів може бути ще одним шляхом зменшення ризику розвитку небажаних явищ під час лікування.

Підсумовуючи викладене вище, можна зазначити такі переваги препарату Моваліс:

– доведена висока протизапальна та знеболювальна активність, що не поступається такій диклофенаку;

– швидке зменшення болю (через 3050 хв);

– тривалий ефект; – зручність прийому (1 раз на добу);

– наявність пероральної та парентеральної лікарської форми;

– високий рівень безпеки;

– добра переносимість;

– гарантована якість оригінального препарату

 

Медицинская газета «Здоровье Украины»

Запись опубликована в рубрике Коллегам с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.